OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


  1. Pobłogosławione palmy z ubiegłego roku czy z ubiegłych lat można przynieść do nas. Zostaną one spalone w ogniu paschalnym w Wielką Sobotę.
  1. Zapraszamy na karnawał dzieci w środę w BOT o godz. 16.30, a w czwartek w GE o godz. 16.30.
  1. Słowa podziękowania dla członków Rady Parafialnej za zorganizowanie zabawy karnawałowej dla dorosłych w Bottrop.
  1. Do Waszej dyspozycji są aktualne numery „Nszego Słowa” i „Miłujcie się”. Zadbajmy o to, żebyśmy też poznawali duchowe wiadomości, a nie tylko światowe.
  1. 17 lutego przypada rocznica urodzin ks. Ignacego Posadzego – Opiekuna polskich emigrantów. Znał warunki emigracji w Niemczech, bo już jako kleryk zainteresował się losem polskich emigrantów w tym kraju, gdy studiował w Münster i Fuldzie. Później co roku wyjeżdżał podczas wakacji z posługą kapłańską do rodaków pracujących w Niemczech. Z polecenia Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda odwiedzał ośrodki polonijne na innych kontynentach. W celu duszpasterskiej opieki powołał do istnienia dwa zakony: Towarzystwo Chrystusowe i Misjonarki Chrystusa Króla. Zachęcamy do modlitwy za Polaków żyjących poza granicami Ojczyzny.
  1. Solenizantów i Jubilatów nadchodzącego tygodnia zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej za wstawiennictwem Matki Najświętszej oraz świętych i błogosławionych Patronów: Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP i Piotra Damianiego – biskupa i doktora Kościoła.