Al-Anon


Miejsce spotkań:

Stühmeyer str 41

44787 Bochum

GoogleMaps

Budynek spotkań (wejście do budynku od strony parkingu)

Grupa Al-Anon “Milość”.

Spotkania odbywają sie w każdą środę w godz.19.00-21.00.

Kim jesteśmy:

Grupy rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest choroba rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia. Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty, Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ich ani nie odrzuca. W Al-Anon nie ma składek członkowskich. Al-Anon jest samowystarczalny dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania. Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików. Realizujemy to przez praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików, oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi.

Jest to Preambula Al-Anon.

Celem naszej grupy jest niesienie pomocy wszystkim wspóluzależnionym, poprzez spotkania w kręgu osób dotkniętych podobnym problemem. Wiek, płeć, zawód, wyznanie nie odgrywa żadniej roli. Zapraszamy serdecznie wszystkich, których dotyczy problem wspóluzależnienia jak również szukających wsparcia, zrozumienia i pomocy. Tu poznasz przyjaznych ludzi i dowiesz się więcej o wspólnocie i programie 12 korków, zapożyczonym od Anonimowych Alkoholikow.

Czego doświadczamy dzęki Al-Anon:

Już w połowie drogi zadziwią nas osiągnięte rezultaty – Poznajemy nową wolność i nowe szczęście
– Nie
żałujemy przeszłości, ani nie „zatrzaskujemy za nią drzwi”
– Pojmujemy sens s
łów „pogoda ducha” i zaznajemy spokoju
– Bez wzgl
ędu na to, jak nisko upadliśmy, dostrzegamy że z naszego doświadczenia mogą skorzystać inni
– Znika uczucie bezu
żyteczności i pokusa rozczulanie się nad sobą
– Bardziej ni
ż sobą interesujemy się bliźnimi
– Znika egoizm
– Zmienia si
ę cały nasz stosunek do życia
– Opu
szcza nas strach przed ludźmi i niepewnością materialną
– Znajdujemy intuicyjnie sposób post
ępowania w sytuacjach, których dotąd nie umieliśmy rozwiązać
– Nagle zaczynamy pojmowa
ć, że Bóg – jakkolwiek go pojmujemy – czyni dla nas to, czego sami dla siebie nie byliśmy w stanie uczynić.

Czy są to słowa bez pokrycia? Sądzimy, że nie. Urzeczywistniają się czasami szybko, czasami wolniej, ale zawsze materializują się, jeśli nad nimi pracujemy.

Kontakt:

Polska Misja Katolicka

Stühmeyer str 41

44787 Bochum

Lilianna: 015208531631

Kasia: 015752061470

Ewa: 017692151495