ks. dr Teodor Puszcz SChr – proboszcz

urodzony 06.07.1962 w Bystrzycy Kłodzkiej. Do zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wstąpił w 1984 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Poznaniu 21.05.1991 roku. Po roku pracy w Pyrzycach został wysłany do Nemiec. Do tej pory pracował w Düsseldorfie, Essen, Wuppertalu, Bitburgu, Waxweiler, Taben-Rodt, Braunschweigu i Bonn. Po ukończeniu studiów specjalistycznych z liturgiki w Bochum, Trier i Bonn uzyskał tytuł doktora teologii. Od 2014 jest proboszczem w Polskiej Misji Katolickiej w Bochum.

kontakt


ks. Andrzej Kołaczkowski SChr – wikariusz

urodzony 31.10.1975 w Gdańsku. Do zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wstąpił w 1996 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Poznaniu 20.05.2003 roku. Po święceniach pracował w Australii: Adelaide, Brisbane. Po kilku latach został wysłany do Wielkiej Brytanii: Carlisle i Belfast, następnie powrócił do Brisbane. Od października 2018 roku jest wikariuszem w Polskiej Misji Katolickiej w Bochum.

kontakt


s. Bronisława Świeczko MChR,

urodzona 12.03.1954 w Lubczu Wielkim (woj. wielkopolskie). Do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla wstąpiła w 1979 roku. Śluby zakonne złożyła w 1981 roku w Poznaniu. Pracowała w Szczecinie, PMK Essen/Mülheim i PMK Duisburg/ Oberhausen. Od 1. września 2014 służy w PMK Bochum.