Grupa AA Bochum

Kim jesteśmy

Preambuła AA

– Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązywać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

– Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.

– Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

– Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

– Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Budynek spotkań (wejście do budynku od strony parkingu)

Sala na pierwszym pietrze – Grupa AA Bochum spotyka się w środy w godz.19.00-21.00

wszystkie spotkania mają charakter otwarty –

(dla wszystkich)

Celem naszej grupy jest niesienie pomocy wszystkim ludziom uzależnionym i wspóluzależnionym , poprzez spotkania w kręgu osób dotkniętych podobnym problemem.

Wiek,płeć,zawód,wyznanie nie odgrywa żadniej roli. Zapraszamy serdecznie wszystkich,których dotyczy problem uzależnienia jak również szukających wsparcia , zrozumienia i pomocy.

Tu poznasz przyjaznych ludzi i dowiesz się więcej o wspólnocie i programie.

Obietnice :

Już w połowie drogi zadziwią nas osiągnięte rezultaty.- poznamy nową wolność i nowe szczęście,
– Nie będziemy ani żałować przeszłości, ani „zatrzaskiwać za nią drzwi”
– Pojmiemy sens słów „pogoda ducha” i zaznamy spokoju.
– Bez względu na to, jak nisko upadliśmy, dostrzeżemy że i z naszego doświadczenia mogą skorzystać inni.
– Zniknie uczucie bezużyteczności i pokusa rozczulanie się nad sobą.
– Bardziej niż sobą zainteresujemy się bliźnim.
– Zniknie egoizm
– Zmieni się cały nasz stosunek do życia.
– Opuści nas strach przed ludźmi i niepewnością materialną.
– Znajdziemy intuicyjnie sposób postępowania w sytuacjach, których dotąd nie umieliśmy rozwiązać.
– Nagle zaczniemy pojmować, że Bóg czyni dla nas to, czego sami dla siebie nie byliśmy w stanie uczynić. Czy są to obietnice bez pokrycia? Sądzimy , że nie. Urzeczywistniają się czasami szybko, czasami wolniej, ale zawsze materializują się , jeśli nad nimi pracujemy.

Kontakt: Polska Misja Katolicka

Stühmeyer str 41

44787 Bochum

Tomek – Grupa AA – 0157-511-91-888

,,Nie ma drogi na skróty do miejsca, 

 do którego dojść warto,,

..……,, NIE JESTEŚ SAM ! ,,…….