Poniedziałek 27 kwietnia 2020


Poniedziałek 3 tygodnia okresu Wielkanocnego – 27.04.2020

Czytanie Dz 6, 8-15 – Św. Szczepan przed Sanhedrynem

Ewangelia J 6, 22-29 – Troszczcie się o pokarm, który trwa na wieki

Jezus Chlebem życia

Jezus w takiej słynnej mowie o chlebie – jak to bibliści określają szósty rozdział Ewangelii Janowej – mówi o ważnej rzeczy. Ludzie gorączkowo Go szukali, bo doświadczyli od Niego podwójnej dobroci: Jego nauka taka nowa, taka niespotykana, taka dla ludzi i to drugie z życzliwości nakarmił takie mnówstwo ludzi. To poszukiwanie Jezusa przez ludzi ma jeden podtekst. Na słowa ludzi: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?” Odpowiedział Jezus: „Uroczyście zapewniam was. Szukacie Mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, lecz dlatego, że najedliście się chleba do syta.” Takie jakieś przyziemne to myślenie tych ludzi. Przez całe wieki nie brakowało takich ludzi i do dziś nie brakuje. Akurat w dzisiejszej dobie dotykamy tego problemu, że bardzo powierzchowne i płytkie jest to chrześcijaństwo u wielu naszych rodaków. Jak zadzwonią, to pytają się o jajka, ale o spowiedź czy Komunię św. nie spytają. Jezus odpowiedział ludziom: „Zabiegajcie nie o taki pokarm, który ulega zniszczeniu, lecz o ten, który przetrwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Na Nim bowiem Bóg Ojciec wycisnął swoją pieczęć”. Słuchacze Jezusa czuli, że mówi im o poważnych rzeczach – że trzeba uwierzyć w Jezusa, którego posłał Ojciec. A ten pokarm, który Jezus ma na myśli, to Jego Ciało – Eucharystia.

Pieśni wielkanocne śpiewane w kościołach są świadectwem głębokiej wiary naszych przodków i dodają nam otuchy oraz zastanawiają trochę. „Alleluja! Jezus żyje, On, co za nas życie dał, już Go grobu noc nie kryje, jak powiedział, zmartwychwstał. Nućmy Jemu pienia chwały: Witaj Jezu zmartwychwstały! Alleluja, alleluja. Wraca z otchłani z jeńcami, śmiercią skruszył śmierci grot, piekło ściele pod stopami, trzyma klucz do nieba wrót. Nućmy Jemu pienia chwały: Witaj Jezu zmartwychwstały! Alleluja, Alleluja. (…) Nie lękajcie się uczniowie, nie starł Mistrza wrogi kłam; wnet okaże się i powie: Wstałem zmartwych, pokój wam! Nućcie Jemu pienia chwały: Witaj Jezu zmartwychwstały! Alleluja, Alleluja.” W innej pieśni jest mowa o chrześcijaninie: „Alleluja! Na silnej skale już spoczywa Chrystusa wiary ustawa, gdy chrześcijan dzień się zaćmiewa, nowe im światło nastawa. Do nieba Jezus wiedzie ich w nagrodę mąk i trudów swych (…) Alleluja! Już Jezus Chrystus zmartwychpowstał, chrześcijaninie, raduj się, że ciało twoje znów ożyje, Zwycięzca śmierci wskrzesi je; wprowadzi za trudy, znoje do chwały w niebios podwoje (…)”.

ks. Teodor