Sobota 25 kwietnia 2020


Sobota 2 tygodnia okresu Wielkanocnego – 25.04.2020

Czytanie Dz 6, 1-7 – Ustanowienie pierwszych diakonów

Ewangelia J 6, 16-21 – Jezus chodzi po wodzie

Jezus przychodzi

Jezus znowu przedstawiony jest przez Ewangelistę jako ktoś nadzwyczajny. Wieczorem uczniowie Jezusa zeszli na brzeg, wsiedli do łodzi i popłynęli na drugą stronę jeziora do Kafarnaum. Był wieczór, zerwała się burza, a Mistrza z nimi nie było. Wystraszeni, wiosłowali nerwowo, nie dawali rady żywiołowi. Wtem ktoś zbliżał się do nich po wodzie, a oni jeszcze bardziej się wystraszyli. To Jezus szedł do nich. „To Ja Jestem. Nie bójcie się!” – zawołał. Już teraz pewnie rozpoznali Mistrza. „Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź natychmiast znalazła się przy brzegu, do którego zmierzali” – kończy Ewangelista. Syn Boży na długo przed wydarzeniami w Jerozolimie na końcu swego życia i przed swoim zmartwychwstaniem ukazuje swoją Boską moc. Potem już po Zmartwychwstaniu Kościół rozwija się, przybywa wyznawców Chrystusa – jak to w tych dniach, kawałek po kawałku, czytamy z Dziejów Apostolskich. We wspólnocie zrodziła się potrzeba ustanowienia nowego urzędu – diakonatu. Wybrano siedmiu mężów spośród siebie: Szczepana, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja. Przez włożenie rąk i modlitwę Apostołów zostali oni po raz pierwszy wyświęceni na diakonów.

Kościół sprawując Wieczerzę Paschalną – Mszę Świętą – wspomina dzieło odkupienia Chrystusa (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielkanoc). W liturgii za każdym razem przechodzimy od Wieczerzy, przez Golgotę do pustego Grobu. Przy ołtarzu dokonuje się spotkanie z Jezusem i wypełnienie Jego nakazu. „To czyńcie na moją pamiątkę”. Wspólnota zebranych śpiewa zazwyczaj odpowiedź (aklamację). Tych wersji aklamacji po przeistoczeniu jest cztery. Pierwsza – „Oto wielka tajemnica wiary”. Odpowiadamy: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Druga – „Wielka jest tajemnica naszej wiary”. Odpowiedź brzmi: Ile razy ten Chleb spożywamy i pijemy z tego Kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Trzecia – „Uwielbiajmy tajemnicę wiary”. Nasza odpowiedź: Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata. Czwarta – „Tajemnica wiary”. Odpowiadamy: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

ks. Teodor