MĘSKI RÓŻANIEC


 

 

Walczymy o naszą męskość , walczymy o nasze małżeństwa ,

walczymy o nasze rodziny , kształtowani przez Maryję na wzór Jezusa Chrystusa

ks. Dominik Chmielewski SDB

O nas

Jesteśmy mężczyznami, którzy pragną wypełnienia woli Maryi – naszej Matki i Królowej. Pragniemy czynić dokładnie to, o co nas wszystkich prosiła i nieustannie prosi. Jej wola jest wolą Jej Syna – Jezusa Chrystusa,

który jest naszym Panem i bratem. Realizacja tych poleceń służy większej chwale Boga, by Jego dzieci były z Nim na wieczność. To znaczy my, nasze rodziny i wszyscy ludzie, którzy zechcą skorzystać z Jego łaski.

Dlaczego „Męski”

Wierzymy, że naszą rolą, tj. rolą mężczyzn w Bożym zamyśle jest ochrona na życie wieczne wszystkich tych, których Bóg podarował nam tu na ziemi. Tak jak święty Józef był ziemskim opiekunem Świętej Rodziny, tak i my mamy zadanie bronić świętości naszych rodzin i bliskich i naszej wiary. Chcemy czynić to razem, we wspólnocie mężczyzn. Musimy my mężczyźni pokazać siłę, bo różaniec to jest siła. To nie jest słabość męska, ale prawdziwie męska siła. Mężczyzna klęczący przed Matką Bożą z różańcem w ręku, to jest to, czego nam potrzeba. Dzisiaj także nasze rodziny, małżeństwa, nasze miasto, Ojczyzna i Kościół potrzebują mężczyzn, którzy staną w obronie wiary , którzy zawiążą wspólnotę modlitwy. Ramię w ramię staną, aby zmagać się z osobistą słabością, często grzechem – ale najpierw swoim. W meskiej wspólnocie modlitwnej modlimy się za Kościół , za nasze małżeństwa , rodziny , ludzi chorych, cierpiących, samotnych (odrzuconych), za ludzi uzależnionych, itd…… W tej jedności umacniamy naszą męską tożsamość i męskie cnoty.

 

Naszym opiekunem duchowym jest ks. Andrzej Kołaczkowski

Dlaczego „Różaniec”

Taka jest wola naszej Matki i Królowej. W sobie wiadomy sposób wybrała tę drogę uświęcania nas wszystkich, ratowania grzeszników, ochrony swoich dzieci. Wielokrotnie przypominała o tym na przestrzeni dziejów.

A szczególnie w ostatnich wiekach, w Lourdes (1858), Gietrzwałdzie (1877), Fatimie (1917), Akita (1973),

Kibeho (1981) – by wymienić choćby kilka miejsc, spośród wielu na całym świecie, które dostąpiły wielkiej radości oglądania oblicza Niepokalanie Czystej Pani. Ważny jest dla nas również testament naszych ojców,

który zostawili nam w spadku. Pragniemy go wypełniać również w obecnym pokoleniu. Tak jak robili to św. Jan Paweł II (Totus Tuus), kardynał Stefan Wyszyński („wszystko postawiłem na Maryję”), św. o. Maksymilian Maria Kolbe (Rycerz Niepokalanej), wielu wielkich świętych na przestrzeni wieków, czy wreszcie św. Jan, apostoł Chrystusa, któremu testament ten przekazał sam Jezus umierając na krzyżu.

,, Cały Twój jestem i wszystko moje jest Twoje. Daj mi serce Twoje, Maryjo.,,

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Nasze comiesięczne, męskie spotkania są odpowiedzią na zaproszenie płynące od Bożej Matki, aby wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny wszelkie zniewagi, grzech i bluźnierstwa. Dla wielu z nas modlitwa różańcowa w męskiej wspólnocie jest kontynuacją lub przygotowaniem do całkowitego zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Data:

pierwsza sobota miesiąca, po Mszy Świętej

Miejsce:

Polska Misja Katolicka

Stühmeyerstr.45

Bochum