OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


  1. Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, jak co roku, organizuje kolejny Konkurs biblijny. Zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 20 lat do uczestnictwa w tym konkursie. Pierwszy jego etap odbędzie się w sobotę 25 stycznia.
  1. W Świątyni Opartrzności Bożej w Warszawie, która jest Wotum Narodu dla Stwórcy, budowana jest Polonijna Kaplica Maryjna. Chętnych do włączenia się w to dzieło poprzez fundowanie cegiełek prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.
  1. Zgłaszając chrzest dziecka prosimy o zwrócenie uwagi na potrzebne dokumenty: metrykę dziecka (Geburtsurkunde für religiöse Zwecke) oraz zaświadczenia z parafii zamieszkania dla chrzestnych (Patenschein). Przy wyborze chrzestnych należy zwrócić uwagę na to, żeby osoba ta była „bierzmowana i przyjęła Sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (np. zawarła ślub kościelny)” (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 874 § 1, 3º). „Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu” (KPK kan. 874 § 2).
  1. Solenizantów i Jubilatów nadchodzącego tygodnia zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej za wstawiennictwem Matki Najświętszej oraz świętych i błogosławionych Patronów: Józefa Sebastiana Pelczara, Fabiana i Sebastiana – męczenników, Agnieszki – dziewicy i męczennicy, Wincentego Pallotiego, Wincentego – diakona i męczennika, Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy – męczenników, Franciszka Salezego – biskupa i doktora Kościoła oraz Pawła – apostoła.