OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


  1. W listopadzie, miesiącu modlitwy za zmarłych, zachęcamy do udziału w nabożeństwach wypominkowych.
  1. Od 1 do 8 listopada można raz dziennie uzyskać odpust zupełny za zmarłych nawiedzając kościół, kaplicę lub cmentarz. Warunki odpustu: spowiedź sakramentalna, zdecydowane odwrócenie się od każdego grzechu, przyjęcie Komunii Świętej i odmówienie Ojcze nasz… Wierzę… oraz modlitw w intencjach Ojca Świętego.
  1. Zapraszamy na katechezy dla rodziców dzieci i młodzieży katechizowanych, a także dla innych chętnych dorosłych. Pierwsza katecheza w kościele w Bochum w piątek 15.11. o godz. 17.00.
  1. Mamy do dyspozycji Biblię w j. niemieckim – nowe tłumaczenie Einheitsübersetzung. Może ona być pomocna w dialogu z ludźmi w naszym środowisku.
  1. W przyszłym roku 25.08.-05.09.2020 odbędzie się pielgrzymka do Gruzji i Armenii. Chętnych prosimy o zgłoszenie się w zakrystii.
  1. Mamy do Waszej dyspozycji aktualny numer „Miłujcie się” i „Naszego Słowa”.
  1. Solenizantów i Jubilatów nadchodzącego tygodnia zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej za wstawiennictwem Matki Najświętszej oraz świętych i błogosławionych Patronów: Marcina de Porres i Karola Boromeusza.