Usole Syberyjskie

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Kochani nasi Przyjaciele, Parafianie Księży Chrystusowców: Teodora i Marka! Ze wzruszeniem przeczytałyśmy Wasze prośby i intencje modlitewne. Modlimy się wspólnotowo w każdej z tych intencji w chórze zakonnym, a także indywidualnie, każda z nas otacza Was swoją modlitwą. Bardzo dziekujemy również za okazane nam zaufanie, […]


CHRYSTUS I GÓRY

Góry w życiu Jezusa są różnie przedstawiane przez ewangelistów synoptycznych, którzy zgodnie stwierdzają, że Jezus lubił wchodzić na górę, aby się modlić (Mt 14, 23 paral.; Łk 6, 12; 9, 28), a samotność pustynna (por. Łk 15, 4), której szukał, była niewątpliwie miejscem ucieczki przed zbyt natrętnymi tłumami (por. J […]


GÓRY W BIBLII

Biblia przechowała wierzenia licznych narodów co do znaczenia gór, lecz je oczyściła. W Starym Testamencie góra jest stworzeniem jak każde inne. Bóg jest więc „Bogiem gór” (prawdopodobnie takie znaczenie ma nazwa Boga: El-Szaddaj), ale także Bogiem równin (3 Krl 20, 23. 28). Gdy przyszedł Chrystus, Syjon przestał być „ośrodkiem świata” […]


KARMEL

Zakon Sióstr Karmelitanek Bosych wydał bardzo wiele świętych kobiet. Każdy świadomy katolik doskonale zna św. Teresę od Jezusa, św. Teresę od Dzieciątka Jezus czy wreszcie św. Edytę Stein – Teresę Benedyktę od Krzyża. Zasadniczą misją zakonu sióstr Karmelitanek Bosych jest modlitwa. Wspólnoty kontemplacyjne nie są tak dobrze znane światu jak […]


ORGANISTA – ORGANY

Organista (gr. organikos, łac. organoedus, organista, organicus, organi pulsator/modulator) to ktoś, kto wykonuje funkcję liturgiczną. Jest to posługa w Kościele w szerokim znaczeniu, obok lektora, komentatora, kantora itp. (por. Kodeks Prawa Kanonicznego k. 230 & 2) dla mężczyzn jak i kobiet – to liturgiczna i duszpasterska posługa dla parafii podczas […]