„BOŻE, OKAŻ SWOJĄ MIŁOŚĆ NASZEMU BRATU N. …”

Kościół Wschodni i Zachodni ma zwyczaj wspominania zmarłych podczas Kanonu Rzymskiego, Modlitwy eucharystycznej czy anafory: „Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwtania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata…” Więc nie ma dusz opuszczonych, czy niemających znikąd ratunku – jak […]


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W listopadzie, miesiącu modlitwy za zmarłych, zachęcamy do udziału w nabożeństwach wypominkowych. Młodzież zapraszamy na spotkanie do salki parafialnej w Bochum, w piątek 15 listopada po Mszy świętej wieczornej. Zapraszamy na katechezy dla rodziców dzieci i młodzieży katechizowanych, a także dla innych chętnych dorosłych. Pierwsza katecheza w kościele w Bochum […]


Z CZYŚĆCA DO NIEBA

Listopad jest miesiącem szczególnej duchowej troski Kościoła o zmarłych. Wypominki, które czytamy w czasie specjalnych nabożeństw, wypełnione litaniami imion i nazwisk ludzi nam bliskich, pokazują jak bardzo wielkie jest nasze duchowe zatroskanie o tych, którzy już od nas odeszli. Dla Polaków jest to jeszcze jedno dodatkowe i bardzo głębokie doświadczenie. […]


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W listopadzie, miesiącu modlitwy za zmarłych, zachęcamy do udziału w nabożeństwach wypominkowych. Od 1 do 8 listopada można raz dziennie uzyskać odpust zupełny za zmarłych nawiedzając kościół, kaplicę lub cmentarz. Warunki odpustu: spowiedź sakramentalna, zdecydowane odwrócenie się od każdego grzechu, przyjęcie Komunii Świętej i odmówienie Ojcze nasz… Wierzę… oraz modlitw […]