Wydarzenia


LORETAŃSKI ROK JUBILEUSZOWY

Zbliża się stulecie od ogłoszenia przez papieża Benedykta XV w 1920 roku Matki Bożej Loretańską Patronką Lotników. Z tej okazji od 8.12.1919 do 10.12.2020 będzie trwał Loretański Rok Jubileuszowy. Co więcej, z tej samej okazji papież Franciszek podjął 31.10.1919 roku decyzję, aby wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej pod dniem […]


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, jak co roku, organizuje kolejny Konkurs biblijny. Zapraszamy młodzież w wieku od 13 do 20 lat do uczestnictwa w tym konkursie. Pierwszy jego etap odbędzie się w sobotę 25 stycznia. W Świątyni Opartrzności Bożej w Warszawie, która jest Wotum Narodu dla Stwórcy, budowana jest […]


„ADMIRABILE SIGNUM”

To tytuł Listu apostolskiego papieża Fraciszka o znaczeniu i wartości żłóbka, który podpisał 1.12.2019 r. w Greccio w Sanktuarium Żłóbka. Najpierw papież stwierdza m.in. że żłóbek jest jakby żywą Ewangelią, która wypływa z kart Pisma Świętego (nr 1). „Tym listem chciałbym wesprzeć piękną tradycję naszych rodzin, które w okresie poprzedzającym […]


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Rektorat Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, jak co roku, organizuje kolejny Konkurs biblijny. Zaprazamy młodzież w wieku od 13 do 20 lat do uczestnictwa w tym konkursie. Pierwszy jego etap odbędzie się 25 stycznia. W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 w kościele św. Józefa w Bochum odbędzie się koncert „Redemptoris […]