Zarządzenie Biskupa i Diecezji Essen


W ramach kryzysu Corona-wirusa Diecezja Essen od poniedziałku 16.03. odwołuje wszystkie oficjane Msze Święte. To zarządzenie dla 42 parafii i katolickich instytucji w diecezji (Ruhrbistum) obowiązuje do odwołania. Zarządzenie to dotyczy także odwołania Pierwszych Komunii Świętych tej wiosny. Muszą one być przeniesione na późniejszy czas i według obecnego stanu rzeczy mogą najwcześniej się odbyć w drugiej połowie roku. Także śluby i chrzty muszą być przesunięte na późnieszy czas. Pogrzeby mogą się dalej odbywać, ale duszpasterze w rozmowie z bliskimi powinni się zatroszczyć o jak najmniejsze grono uczestników.

Jeśli chodzi o Wielki Tydzień i Wielkanoc, to w odpowiednim czasie poinformuję wiernych, w jaki sposób te szczególne dni w obecnej sytuacji będą mogły być świętowane – zapowiedział biskup Franz-Josef Overbeck w niedzielę 15.03. i podkreślił, że „ta decyzja nie była dla mnie łatwa. Nasze liturgie – szczególnie Eucharystia – są centrum naszej wiary i życia Kościoła”. Jednocześnie w wielu parafiach ich rodzinach już są daleko posunięte plany uroczystości Pierwszej Komunii. Jednak w obliczu zagrożenia przez Corona-wirus nie obędzie się bez przejściowego odwołania Mszy

Świętych i dużych uroczystości Pierwszej Komunii. „Musimy uczynić wszystko, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa i stare oraz słabe osoby w naszych parafiach i w całym społeczeństwie ochronić w ramach naszych możliwości” – podkreślił biskup Overbeck.

Już w ubiegły piątek biskup odwołał wszystkie uroczystości bierzmowania i polecił parafiom odwołanie wszystkich niekoniecznych spotkań oraz ścisłe zachowanie zaleceń władz cywilnych odnośnie Mszy Świętych. Biskup Overbeck podziękował wszystkim odpowiedzialnym w diecezji, którzy w tych ostatnich dniach już podjęli bardzo rozsądne decyzje, aby zredukować życie kościelne. W międzyczasie wiele miast rozszerzyło swoje zarządzenia odnośnie zebrań i w ten sposób w wielu miejscach Msze parafialne nie są już możliwe. „Tutaj jest ważne dla mnie, żebyśmy szli wspólną drogą, bo w następnych dniach zagrożenie się powiększy” – powiedział biskup Overbeck w obliczu ciągle wzrastającej liczby zarażonych w mistach naszej diecezji. Wszystkie zarządzenia zostały ściśle ustalone z urzędami komunalnymi w diecezji.

Biskup Overbeck podkreśla, że „mimo czasowego zawieszenia naszych Mszy Świętych nie przestajemy się modlić”. Akurat w tej sytuacji każdy chrześcijanin jest zaproszony zwrócić się w ufnej modlitwie ku Bogu samemu, w rodzinie lub w małych kręgach przyjaciół i tak czerpać siłę i nadzieję. „Nasz śpiewnik proponuje wiele dobrych propozycji indywidualnej modlitwy, której każdy wierny może się poświęcić” – tak biskup Overbeck. Dla osobistej modlitwy powinny parafie nadal otworzyć swoje kościoły – zaapelował biskup do parafii w diecezji. Do tego w każdą niedzielę jest okazja wzięcia udziału chociaż w jednej Mszy Świętej w radiu, telewizji i przez internet. Już w ubiegły piątek biskup Overbeck zwolnił katolików w swojej diecezji z obowiązku Mszy Świętej niedzielnej.

Pełny List Biskupa Essen dostępny na poniższej stronie:

https://www.bistum-essen.de/pressemenue/artikel/bistum-essen-sagt-alle-gottesdienste-ab/