GLORIA

IN

EXCELSIS DEO

 

ET

IN TERRA

PAX HOMINIBUS

 

 

 

Drodzy Parafianie i Goście,

 

niech Jezus, który wychodzi nam naprzeciw, aby się z nami spotkać nie rozczaruje się naszą opieszałością, ale przeciwnie zdążajmy na spotkanie z Nim i niech to niebywałe spotkanie ubogaci nas duchowymi darami na nadchodzący czas.

 

Wasi Duszpasterze