Archiwa miesięczne: Listopad R


NADCHODZI KRÓL

W ostatnich dniach roku liturgicznego Kościół daje nam pod rozwagę teksty opisujące apokalipsę. Słowo to pochodzi z języka greckiego (apokalypsis) i oznacza zdjęcie zasłony, ujawnienie, odsłonięcie. Co nam chce odsłonić Ewangelia? Z jednej strony pokazuje nam prawdę zewnętrznej apokalipsy, czyli tego co materialnie stanie się ze światem w momencie jego […]


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W listopadzie, miesiącu modlitwy za zmarłych, zachęcamy do udziału w nabożeństwach wypominkowych. Po Mszy św. prosimy o zgłoszenie się do Siostry Bronisławy dzieci, które chętnie wystąpią w Jasełkach. Zapraszamy do Bochum członków Rodzin Szensztackich na spotkanie z Siostrą Elwirą z Schönstatt. Rozpocznie się ono Mszą św. w piątek o 18.30. […]


„BOŻE, OKAŻ SWOJĄ MIŁOŚĆ NASZEMU BRATU N. …”

Kościół Wschodni i Zachodni ma zwyczaj wspominania zmarłych podczas Kanonu Rzymskiego, Modlitwy eucharystycznej czy anafory: „Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwtania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata…” Więc nie ma dusz opuszczonych, czy niemających znikąd ratunku – jak […]


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W listopadzie, miesiącu modlitwy za zmarłych, zachęcamy do udziału w nabożeństwach wypominkowych. Młodzież zapraszamy na spotkanie do salki parafialnej w Bochum, w piątek 15 listopada po Mszy świętej wieczornej. Zapraszamy na katechezy dla rodziców dzieci i młodzieży katechizowanych, a także dla innych chętnych dorosłych. Pierwsza katecheza w kościele w Bochum […]