DRODZY RODZICE, DZIECI I MŁODZIEŻ NASZEJ MISJI


Zbliża się miesiąc październik, miesiąc modlitwy różańcowej. W naszej Misji odpowiadamy na wielokrotny apel Matki Bożej do rozważania Ewangelii Jezusa razem z Nią. W aktywne apostolstwo modlitwy w intencjach ogólnych i misyjnych Ojca Świętego Franciszka włączają się liczni członkowie kół Żywego Różańca (ŻR). Od wielu lat łączą się również rodzice modlący się na różańcu za dzieci – Różaniec Rodziców (RR). Od 17 lat działa Podwórkowe Koło Różańcowe Dzieci (PKRD). Pierwsze koło powstało w Polsce w lipcu 1997 roku, założone przez Magdalenę Buczek. Pomysł ten rozprzestrzenił się szybko za pomocą Radia Maryja na całą Polskę i poza jej granice. Każdy członek PKRD otrzymuje legitymację, odmawia codziennie w domu przynajmniej jedną dziesiątkę różańca rozważając kolejne tajemnice w różnych intencjach: za Ojca Świętego, za Kościół Święty i duchowieństwo, za Ojczyznę, za rodziny, za misje, o pokój na świecie itp. W drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. w Bochum członkowie zbierają się na wspólną modlitwę w kościele. W styczniu uroczyście obchodzona jest rocznica powstania Koła urozmaicona spotkaniem ze śpiewem, zabawą i konkursami.

Konkretnym czynem wdzięczności za 100 letnią rocznicę urodzin św. Jana Pawła II proponujemy ożywienie zaangażowania modlitewnego w parafii i rodzinach. Terminy spotkań grup są systematycznie podawane w biuletynach.

Patronami PKRD są: św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Jan Bosco, św. Hiacynta i św. Franciszek.

Na Spotkaniu Młodzieży Polonijnej w Morasku została powołana do życia Wspólnota Biało-Czerwonych Serc, której celem jest modlitewne wsparcie Polonii. Ale więcej o tym innym razem.

ks. Teodor – ks. Andrzej – s. Bronisława