Zesłanie Ducha Świętego


Drodzy Parafianie i Goście

 

Niech ta uroczystość przypomni nam obiecany wielki dar dla Kościoła, zesłany przez Ojca i Syna.

Tym darem jest Duch Święty, który chce być towarzyszem na naszej drodze każdego dnia naszego życia.

Pozwólmy mu tylko…

 

Wasi duszpasterze