KAWAŁEK OJCZYZNY


W pierwszym roku mojego posługiwania w Niemczech (1992) – pamiętam – jak w Düsseldorfie pewna Parafianka wypowiedziała się w ten sposób: „Lubię przychodzić tutaj do kościoła, bo tu jest tak jak u nas w domu”. To stwierdzenie wielokrotnie powracało mi na pamięć w czsie mojej posługi duszpasterskiej tutaj w Niemczech.

Chyba stwierdzenie to nie jest przesadzone, że przy parafiach polskich i kościołach za granicą, gdzie jest prowadzone duszpasterstwo w języku ojczystym, jest kawałek Ojczyzny.

Duszpasterstwo prowadzone przez polskich księży opiera się na fundamentach wyniesionych z Polski. Do ogólnych elementów tego duszpasterstwa jak: Eucharystia, sakrament pokuty, sakrament chrztu, sakrament bierzmowania, sakrament małżeństwa, błogosławieństwa i pogrzeby, dochodzą jeszcze nabożeństwa wyniesione z Polski np. Gorzkie Żale, Godzinki, Godzina Miłosierdzia, nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy itp.

W kościołach naszych spotykamy obrazy Matki Bożej Nieustającej Pomocy, czy św. Józefa i św. Antoniego. Do nich chętnie przynosimy obraz Matki Bożej Częstochowskiej czy Jezusa Miłosiernego. To sprawia, że czujemy się lepiej, jak u siebie. Ci Parafianie, którzy regularnie biorą udział w naszych liturgiach mają szansę częściej ubogacić się duchowo i do domów wrócić umocnieni.

Bardzo często w polskich parafiach za granicą obraz Pani Jasnogórskiej odgrywa ważną rolę. Tak też jest w naszej Misji. Od 1997 roku obraz ten towarzyszy nam, a od momentu otrzymania do dyspozycji kościoła św. Józefa w Bochum znalazł swoje stałe miejsce w bocznym ołtarzu. 12.05.2019 ozdobiony zostanie on koronami przez arcybiskupa Jana Pawłowskiego z Rzymu. Niech ten akt umocni naszą wiarę i nadzieję, że wytrwamy w wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. (tp)