MARYJA KRÓLOWA POLSKI


      Uznajemy i czcimy Maryję jako naszą Królową, jako Królową Polski. W miesiącu Maju oddajemy szczególny hołd naszej Pani. Warto się na chwilę pochylić i zastanowić co to znaczy, że Maryja jest moją Królową.

      Jeżeli ja przyjmuję jej panowanie, zobowiązuję się do posłuszeństwa wobec jej poleceń. Posłuszeństwo zaczyna się od postawy słuchania, a nie od postawy „ ja wiem jak mam postępować”.

      Co zatem usłyszymy, kiedy wsłuchamy się w słowa Maryi?

      Usłyszymy przede wszystkim te słowa: „Zróbcie wszystko cokolwiek Wam powie” (J2,5). Na tym polega niesamowitość królestwa Maryi, że nie zatrzymuje Ona poddanych dla siebie, nie szuka swojej wielkości, nie szuka swojej chwały, nie wywyższa się ale przygarnia ich i prowadzi ku swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

      Maryja wskazuje nam drogę, która prowadzi do Boga, do Chrystusa, który jest Panem wszystkiego i wszystkich. Maryja tak jak matka, która wyprawia swoje dzieci na jakąś podróż, jeszcze przy drzwiach wydaje ostatnie polecenia i wskazówki. Tym poleceniem Maryi właśnie jest „Zróbcie wszystko cokolwiek Wam powie”.

      Maryja jest naszą Matką, która kocha swoje dzieci, pragnie je ochraniać od wszelkich niebezpieczeństw i pragnie wszystkiego co dla nich najlepsze. Dlatego kieruje nas ku Bogu, ku Chrystusowi, który jest źródłem miłości, bezpieczeństwa i nadziei.

      Nawet najlepsze rady matczyne, nawet największa troska matki nie są w stanie uchronić od nieszczęścia dzieci, które nie są jej posłuszne i zapominają o jej słowach zaraz po zamknięciu drzwi.

      Dziękujmy Maryi za jej miłość i opiekę. Dziękujmy za jej słowa skierowane do nas. Chciejmy nie tylko usłyszeć je, ale według nich żyć każdego dnia. (ak)