NAJWIĘKSZE ŚWIĘTA


Może jakoś nie do końca uświadamiamy sobie, że środą przed Wielkim Czwartkiem kończy się Okres przygotowania do świąt Wielkanocnych – Wielki Post. Przez kolejne dni: czwartek, piątek i sobotę/niedzielę Kościół – a my razem z nim – świętuje Paschę Jezusa Chrystusa. Powinniśmy już w te dni licznie włączać się w świętowanie wielkich tajemnic naszego odkupienia.

W Wielki Czwartek udajemy się w duchu do Wieczernika, gdzie odbyła się uczta paschalna Jezusa z Apostołami. W sali na górze Jezus przekazał Apostołom również tajemnicę służby. Stąd jest to miejsce i dzień ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Jest to dzień naszej wdzięczności Bogu za Eucharystię i Kapłaństwo. Msza Wieczerzy Pańskiej powinna zgromadzić tego dnia wszystkich parafian w kościele.

W Wielki Piątek Kościół nie celebruje Eucharystii (to jedyny dzień w roku bez Mszy św.). Chociaż zdarza się, że ktoś nieświadomy mówi, że był gdzieś w tym dniu na Mszy św. W tym dniu w duchu udajemy się do Jerozolimy na ulice, którymi Jezus szedł dźwigając krzyż aż na Golgotę – miejsce Jego śmierci. W godzinach wieczornych (w Niemczech o godz. 15.00 – godzinie śmierci Jezusa) gromadzą się wierni w swoich kościołach na Liturgię na cześć Męki Pańskiej, na którą składają się: Liturgia Słowa z Pasją według św. Jana i starożytną Modlitwą Powszechną, Adoracja Krzyża, Komunia Święta i Procesja do Grobu Pańskiego.

W Wielką Sobotę nie ma żadnych czynności liturgicznych. Wierni trwają na modlitwie przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Dopiero wieczorem według starochrześcijańskiego zwyczaju odbywa się Wigilia Paschalna z Liturgią Światła, Liturgią Słowa, Liturgią Chrzcielną i Liturgią Eucharystyczną. Wtedy błogosławi się ogień i świecę paschalną, śpiewa się orędzie wielkanocne (Exultet), słucha się wielu czytań i psalmów, śpiewa się Litanię do Wszystkich świętych, błogosławi się wodę i odnawia przyrzeczenia chrzcielne oraz sprawuje Eucharystię. Znów rozbrzmiewa Gloria i Alleluja w kościołach. Na zakończenie wigilii lub rano (jak to jest w polskim zwyczaju i w niektórych parafiach w Niemczech) odbywa się procesja wielkanocna. (tp)