OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


  1. Po feriach wznawiamy katechezę dzieci i młodzieży w środę, czwartek i piątek o zwykłych porach.
  1. W sobotę 12.01. o godz. 10.00 w salce obok kościoła w Bochum zapraszamy młodzież przygotowującą się do bierzmowania na kolejne spotkanie.
  1. W przyszłą niedzielę po Mszy św w Bochum zapraszamy na wspólne kolędowanie przy udziale pani Iwony Bialek (vokal, gitara) i pana Josefa Mardera (fortepian). Panie prosimy o wsparcie nas swoimi wypiekami.
  1. Zgłaszając chrzest dziecka prosimy o zwrócenie uwagi na potrzebne dokumenty: metrykę dziecka (Geburtsurkunde für religiöse Zwecke) oraz zaświadczenia z parafii zamieszkania dla chrzestnych (Patenschein). Przy wyborze chrzestnych należy zwrócić uwagę na to, żeby osoba ta była „bierzmowana i przyjęła Sakrament Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (np. zawarła ślub kościelny)” (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 874 § 1, 3º). „Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu” (KPK kan. 874 § 2).
  1. Solenizantów i Jubilatów nadchodzącego tygodnia zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej za wstawiennictwem Matki Najświętszej oraz świętych i błogosławionych Patronów: Kaspra, Melchiora i Baltazara oraz Rajmunda z Penyafort.