Roczne archiwa: R


HISTORIA NABOŻEŃSTWA (II)

Chrześcijanie w Europie bardzo pragnęli odtwarzać miejsca święte, do których dostęp dla przeciętnego wyznawcy był utrudniony ze względów finansowych. W ten sposób najpierw zaczynają powstawać kompleksy imitujące Grób Pański z otoczeniem. Dodatkowo wierni pragnęli uzyskiwać takie odpusty, jakie były dotąd związane z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Jednym z najstarszych jest […]


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Zapraszamy na Drogi Krzyżowe według planu, a w niedziele na Gorzkie Żale, śpiewane 20 min. przed Mszami Świętymi. We wtorek przypada uroczystość Świętego Józefa, Patrona naszego kościoła w Bochum. Jego wstawiennictwu zawdzięczamy łaskę, że nadal możemy korzystać z tej świątyni. W tym celu podjęte są też prace remontowe. Mamy nadzieję, […]


HISTORIA NABOŻEŃSTWA (I)

   Geneza drogi krzyżowej związana jest z kilkoma ważnymi wydarzeniami w Ziemii Świętej: znalezieniem relikwii drzewa krzyża przez św. Helenę, pielgrzymką pątniczki Egerii oraz ustanowieniem kustodii Ziemi Świętej w 1217 r. i przekazaniem miejsc świętych pod opiekę zakonu św. Franciszka. Wszystkie te wydarzenia spowodowały ruch pielgrzymkowy. Wierni chcieli być tam, […]


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Zapraszamy na Drogi Krzyżowe według planu, a w niedziele na Gorzkie Żale, śpiewane 20 min. przed Mszami Świętymi. W sobotę 16.03. po Mszy św. o godz. 9.00 zapraszamy na zbiórkę ministrantów i kandydatów, a także nowych chętnych. Od soboty 23.03. Msza św. z soboty wieczorem będzie przeniesiona do kościoła Herz […]