CHRYSTUS – PAN I KRÓL


W 1925 r. papież Pius XI wprowadził do kalendarza święto Chrystusa Króla w październiku, które przekształcono w uroczystość i przeniesiono na ostanią niedzielę roku liturgicznego.

W parafii i w kościele św. Józefa w Bochum, w którym od ponad 10 lat sprawujemy nasze liturgie, od 24-31 października 1926 r. obchodzono tydzień religijny przygotowujący do tego święta. O. Heribert – franciszkanin wygłosił wtedy rekolekcje. Idea tych obchodów religijnych związana była z kryzysem lat 20-tych XIX stulecia, kiedy brakowało pracy i ogólnie ludzie żyli biednie. W samo święto Chrystusa Króla, jak opowiadała mi dawna prafianka, uroczyście sprawowano Mszę Świętą w kościele, a potem procesja przeszła udekorowanymi ulicami. Tak czyniono co roku, aż do lat 80-tych. Jeszcze na 23.11.1986 r. ówczesny proboszcz wydrukował obrazek, który jest kopią z 1926 r. przedstawiający Chrystusa Króla i zachęcający do ponownego oddania się Sercu Jezusowemu i uznania Jego królowania w duszach ludzkich i całym świecie. Umieszczono na nim następującą modlitwę odpustową: O Jezu Chryste, kłaniam się Tobie jako Królowi całego świata. Wszystko, co zostało stworzone, zostało uczynione dla Ciebie. Dysponuj mną jako Twoją własnością. Odnawiam moje chrzczelne przyrzeczenia i wyrzekam się Szatana, jego piękna i jego dzieł, i obiecuję żyć jak chrzecijanin. Szczególnie zobowiązuję się użyć wszelkich sił, aby wspomóc zwycięstwo praw Bożych i Jego Kościoła. Boskie Serce Jezusa, Tobie poświęcam moje działanie, aby wszystkie serca ludzkie uznały Twoje święte Królestwo, aby umocniło się na całym świecie Twoje Królestwo pokoju. Amen.  (tp)