JESTEM WOLNY…


Jako naród świętowaliśmy stulecie Odzyskania Niepodległości. Dziękowaliśmy za dar wolności. Czym jest ta wolność? Czy wolność to tylko brak zniewolenia fizycznego? Czy wolność to brak ograniczeń, zasad, nakazów, zakazów? Czy wolność to zupełna swoboda i brak niezmiennych wartości?

Nie, prawdziwa Wolność to nie ucieczka, to nie „wolność OD”. Prawdziwa Wolność to zadanie, to wyzwanie, to „wolność DO”.

Do czego?

Do… Prawdy – do życia według prawdy, do mówienia prawdy, do słyszenia prawdy, do poszukiwania prawdy.

Do… Miłości – do kochania, do bycia kochanym, do przebaczania, do bycia akceptowanym, ważnym, jedynym i wyjątkowym.

Do… Wiary – do wyrażania i praktykowania wiary w Boga, do mówienia o Bogu i życia zgodnie z Jego nauką.

Do… Życia – do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Do godności na każdym jego etapie.

Do… Szacunku, do przebaczenia, do otrzymania nowej szansy aby powstać z mojego upadku, do uśmiechu i radości.

Wolność to Odpowiedzialność.

Wolność to Istnienie. Polski nie było na mapie przez 123 lata. W sercach i umysłach ludzi ona była zawsze. Chociaż by była najpiękniej narysowana na mapie świata, to jeżeli nie ma jej w sercu ludzkim to jest martwa, to już nie istnieje. Nie chodzi o to by mówić o Wolności, o Prawdzie, o Miłości, o Wierze, o Życiu… chodzi by nimi żyć, ich bronić i je realizować w naszym codziennym życiu. (ak)