KARDYNAŁ AUGUST HLOND O POŚWIĘCENIU NARODU POLSKIEGO NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSOWEMU


W Liście pasterskim Episkopatu Polski „O osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa” z 1 stycznia 1948 roku Czcigodny Sługa Boży, kard. August Hlond – Założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wraz z innymi biskupami napisał:

„Postanowiliśmy Biskupi Wasi przygotować Naród nasz do uroczystego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, które jest źródłem życia i świętości, hojnym dla wszystkich, którzy Go wzywają, życiem i zmartwychwstaniem naszym […] Poświęcenie się Sercu Zbawiciela nie może być oczywiście jakąś przemijającą zewnętrzną tylko uroczystością, którą się przeżywa wśród wysokiego napięcia uczuć religijnych, a potem puszcza w niepamięć […] Błagalna prośba, z którą zwracamy się do Serca Boskiego Mistrza: uczyń serca nasze według Serca Twego, niech będzie w tym roku codzienną z głębi duszy płynącą modlitwą, a w miarę jak pod tchnieniem łaski i przy natężeniu dobrej woli opadać poczną męty grzechowe i coraz wyraźniej uwydatniać się będzie podobieństwo dwojga serc: Boskiego Najświętszego i biednego człowieczego, znak to będzie niechybny, że fundament odrodzenia w głębinach duszy został położony. Boskie Serce, króluj nam! Błagamy Cię przez Niepokalane Serce Twojej i naszej Matki. Amen.”