PRZY ULICY ŚW. KRZYŻA W KRAKOWIE


W Krakowie przy ulicy Św. Krzyża jest kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża, który strzeże figurę Frasobliwego Pana Jezusa. W kalicy Matki Bożej Loretańskiej ma ona swoje miejsce i jest czczona od początku XVI wieku. Jest to przedstawienie Jezusa w koronie cierniowej i ze śladami biczowania na ciele, siedzącego na pniu drzewa lub kamieniu z podpartą głową na lewym ramieniu. Frasobliwy po staropolsku znaczy: dręczony, martwiący się.

W 1244 r. biskup Prandota przeniósł Zakon Ducha Świętego – duchaków i siostry duchaczki z Prądnika Białego do Krakowa (gdzie ufundował i uposażył nowy szpital i klasztor) i oddał im – już parafialny wówczas – kościół Św. Krzyża, wiążąc nierozerwalnie jego dzieje na następne pięć i pół wieku z zakonem i krakowskim szpitalem Ducha Świętego.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 9.00 jest odprawiane Nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego w kościele Świętego Krzyża, podczas którego odczytuje się prośby i podziękowania składane przez wiernych. Jedna z modlitw brzmi:

O Panie Jezu Frasobliwy, zwracam się do Ciebie, bo jesteś moją nadzieją i ratunkiem. Tyle razy w tym miejscu pocieszałeś strapionych i ratowałeś nieszczęśliwych. Jezu, pełen miłosierdzia, przedstawiam Ci dzisiaj wszystkie troski mego serca. Wspomnij mnie, niegodnego, w tym nieszczęściu, które mnie obecnie przygniata. Jeśli jednak widzisz, że ten krzyż jest potrzebny do mego zbawienia, o Jezu, nie moja, ale Twoja niech zawsze wypełnia się wola. Udziel mi tylko Twojej pociechy i chroń przed załamaniem i rozpaczą. Wspomagaj mnie zawsze łaską swoją. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  (opr. tp)