ŚW. JAN PAWEŁ II NA WIELKI POST


Wielki Post jest dla ludzi wierzących świętym czasem i okresem duchowego wysiłku. To czas na poważną duchową pracę, aby z większą świadomością i wzmocnionym duchem wejść w świętowanie Paschy Pana. Nasze wyrzeczenia i ofiary mają największy sens tylko wtedy, gdy nie są podejmowane dla samej tylko ofiary. Ich zasadniczym celem jest udoskonalanie duchowe człowieka. Każda nasza rezygnacja powinna jednocześnie dawać miejsce cnocie. Jeśli więc rezygnujemy z czegokolwiek (także niematerialnego), to w to miejsce powinniśmy wprowadzić jakiś wymiar dobra. Gdy ktoś  rezygnuje z oglądania telewizji, powinien ten czas wykorzystać na coś pożytecznego czy świętego. W ramach wielu możliwości  takiej pracy duchowej pragniemy znów zaproponować Wam drodzy Parafianie podjęcie pewnego duchowego i intelektualnego wysilku. Może warto i w tym roku duchową pracę skierować na poznanie nauczania św. Jana Pawła II. W Wielkim Poście przeczytajmy, przemedytujmy  i postarajmy się zrozumieć encyklikę Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu „Dives in Misericordia”. Ten krótki tekst nie należy do najprostszych, ale skoro jest skierowany do całego Kościoła, wiec wierni powinni go także czytać i poznawać. Zwłaszcza, że o Janie Pawle II tak często wiemy jedynie to, że pochodził z Wadowic i jadł kremówki. Gdybyśmy mieli podjąć dyskusję o Jego wielkim i ponadczasowym nauczaniu, to niewielu podjęłoby się tego zadania. Zachęcam, abyśmy czytali zwłaszcza indywidualnie, ale także wspólnie – rodzinnie i grupowo ten tekst. Warto go podkreślać, może nawet przychodzić do księży i pytać o to, czego nie rozumiemy. Życzę miłej lektury! (mc)