Archiwum dnia: 3. marca 2018


ŚW. JAN PAWEŁ II NA WIELKI POST

Wielki Post jest dla ludzi wierzących świętym czasem i okresem duchowego wysiłku. To czas na poważną duchową pracę, aby z większą świadomością i wzmocnionym duchem wejść w świętowanie Paschy Pana. Nasze wyrzeczenia i ofiary mają największy sens tylko wtedy, gdy nie są podejmowane dla samej tylko ofiary. Ich zasadniczym celem […]


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Zapraszamy na Drogi Krzyżowe według planu, a w niedzielę na Gorzkie Żale śpiewane 20 min przed Mszami niedzielnymi.   Za dwa tygodnie rozpoczną się nasze coroczne rekolekcje wielkopostne, na które zapraszamy naszych Parafian.   3. „Ukryty rynek pracy w Niemczech” to bezpłatne szkolenie w formie wykładu na temat bardzo skutecznej […]