Archiwa miesięczne: Luty R


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Zapraszamy na Drogi Krzyżowe według planu, a w niedzielę na Gorzkie Żale śpiewane 20 min przed Mszami niedzielnymi.   Osoby chcące powierzyć ważne intencje do modlitwy siostrom Karmelitankom Bosym z Usola Syberyjskiego, prosimy o przynoszenie tych intencji najpóźniej do 4 marca.   W niedzielę 4.03. o godz. 15.00 zapraszamy do […]


REKOLEKCJE – CO TO TAKIEGO?

Rekolekcje (łac. recolligere zbierać, skupiać ponownie), praktyka okresowego skupienia (zazwyczaj przeżywanego w odosobnieniu) podejmowana przez chrześcijan w celu odnowy życia duchowego, jest formą duszpasterskiej działalności Kościoła, realizowaną w mocy Ducha Świętego przez słowo i sakramenty, zmierzającą do odnowy w wiernych chrześcijańskiego stylu życia, budowania Kościoła i lepszego świata przez przepojenie […]


Sługa Boży – Ks. Ignacy Posadzy SChr- Opiekun polskich emigrantów. Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej

Z Ojcem Ignacym spotkałam się pierwszy raz w końcu 1979 roku, w Morasku, małej wiosce pod Poznaniem, w Domu Sióstr Misjonarek. W niedzielne popołudnie wraz z innymi siostrami oczekiwałyśmy w kaplicy na Ojca Ignacego, który miał przyjechać z Puszczykowa, by wygłosić konferencję i spotkać się z siostrami. Pierwsze wrażenie zostało […]


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Zapraszamy na Drogi Krzyżowe według planu, a w niedzielę na Gorzkie Żale śpiewane 20 min przed Mszami niedzielnymi.   Osoby chcące powierzyć ważne intencje do modlitwy siostrom Karmelitankom Bosym z Usola Syberyjskiego, prosimy o przynoszenie tych intencji najpóźniej do 4 marca.   Kto chciałby zamówić Biblię audio (S tary i […]