WIELKIE NAWRÓCENIE


Ulf i Brigitta Ekmanowie, to małżeństwo znane w całym świecie chrześcijańskim. Od wielu lat obydwoje są zaangażowani w głoszenie Dobrej Nowiny. W 2014 roku ci charyzmatyczni liderzy szwedzkiego wolnego Kościoła Słowa Życia postanowili

wstąpić do Kościoła Rzymskokatolickiego. Wiadomość o tym wydarzeniu odbiła się szerokim echem, wzbudzając zdziwienie, zachwyt czy nawet konsternację. Dlaczego zdecydowali się na taki krok? Kto skłonił ich, aby po kilkudziesięciu latach dojrzałego chrześcijańskiego życia przyjąć katolicyzm? Jak aktualnie postrzegają współpracę między katolikami i protestantami? Książka „Wielkie odkrycie. Nasza droga do Kościoła katolickiego”, to ich wspólna opowieść, a raczej świadectwo pełne pokoju, ale też ewangelicznej pasji. Ekmanowie odnaleźli swoje miejsce, dzięki czemu z jeszcze większą gorliwością mogą głosić wielkie dzieła Boga.

„W tej książce opowiadamy o naszej kilkuletniej wędrówce, przybliżaniu się do Kościoła katolickiego i wreszcie pełnym zjednoczeniu z nim. Opowiadamy, każde ze swojej perspektywy, o osobistych doświadczeniach i wydarzeniach, w których razem na tej drodze uczestniczyliśmy. (…) Dotyka ona jednej z najważniejszych decyzji, jaką podjęliśmy na naszej chrześcijańskiej drodze.” Tak mówią o sobie i swojej drodze. W dniu, gdy świętujemy w liturgii Chrzest Chrystusa, może warto, abyśmy my wszyscy odkrywali na nowo, jak wielkim darem i łaską jest przynależność do Kościoła katolickiego. Mogą nam w tym pomóc ci, którzy do niego przyszli. Książkę można nabyć po Mszach świętych.  (opr. mc)