MODLITWA PROBOSZCZA


Panie Jezu Chryste,

Synu Boga Jedynego, Synu Maryi Dziewicy,

dziękujemy Ci za czas minionego roku, który nam podarowałeś,

wdzięczni jesteśmy za wydarzenia, które nas zbliżyły do Ciebie

i za wydarzenia, które były dla nas Twoją nauką.

Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje Słowo w Ewangelii

głoszone nam w kościołach podczas liturgii

i wyjaśniane nam w katechezie.

Dziękujemy Ci, Panie, za 35 dzieci włączone poprzez Chrzest

do wspólnoty Kościoła,

za 34 dzieci, które w maju po raz pierwszy

w pełni uczestniczyły w Eucharystii.

Dziękujemy Ci, Panie, za 9 par małżeńskich, które zdecydowały się we wspólnocie z Tobą podjąć wspólne życie rodzinne.

Dziękujemy Ci, Panie, za tylu pojednanych

w sakramencie Pokuty braci i sióstr

i za chorych, którzy mogli otrzymać sakrament Namaszczenia.

Dziękujemy Ci, Panie, za to, że mogliśmy naszym zmarłym braciom i siostrom towarzyszyć na ostatniej drodze do wieczności.

Dziękujemy Ci, Panie, za zaangażowanie lektorów i lektorek w naszej Misji, ministrantów i ministrantek, organisty i grup śpiewających oraz modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej i wielu zaangażowanych braci i sióstr.

Dziękujemy Ci, Panie, za 4380 godzin, które nam podarowałeś,

pomóż nam je nie zmarnować,

ale dobrze spożytkować dla ożywienia naszej osobistej wiary,

wiary naszych rodzin, parafii i wspólnot.

Tobie niech będzie chwała i cześć na wieki wieków. Amen.